True Insight
Geweldloze Communicatie

Geweldloze Communicatie is een gerichte manier van communiceren volgens de principes van Non-violent Communication van Marshall Rosenberg. Deze manier van communiceren is er op gericht om te communiceren vanuit jezelf terwijl je je richt op je eigen emoties en behoeften. Op deze manier kun je uitleg geven aan wat er in jou speelt, zonder de ander aan te vallen op welke wijze dan ook. Het is vrij van oordelen en verwijten. Dit maakt dat de onderliggende kwesties aangeboord kunnen worden en op die manier kan er duidelijkheid en rust  ontstaan in de communicatie en in het hele functioneren. 

Geweldloze Communicatie is in True Insight de basis 
van waaruit gecommuniceerd wordt.


0655 988 689
Lindenlaan 75, 1185 LC Amstelveen - Noord-Holland, Nederland
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van Allebedrijvenin.nl
sc