True Insight
Preventieve Zorg

Naast het  geven van therapeutische behandelingen investeer ik in het informeren van consumenten die graag meer willen weten over Preventieve Gezondheidszorg. Ik ga hierbij uit van 5 natuurgerichte principes die de basis vormen van een gezond leven.

Ik doe dit in de vorm van interactieve lezingen van ongeveer een uur in het MOC gebouw te Amstelveen.


Het geven van deze preventieve voorlichting maakt onderdeel uit van het programma 'BATC Preventief' en is een initiatief van de Belangen Associatie voor Therapeut en Consument (BATC). De BATC is een beroepsorganisatie, waarbij zo'n 1.000 paramedisch natuurgerichte en -natuurgeneeskundige therapeuten zijn aangesloten, die allen zijn getoetst op hun vermogen om consumenten vanuit het holisme te benaderen en hun gezondheid volgens de 5 natuurgerichte principes te behandelen.


Een BATC Preventieve Voorlichtingsbijeenkomst houdt in:
•    voorlichting over algemene preventie ten behoeve van jouw gezondheid, met behulp van de 5 natuurgerichte kernelementen
•    voorlichting over het programma BATC Preventief


Specifieke behandelmethodes komen tijdens de preventieve voorlichting niet aan bod. Voor een persoonlijk advies of een therapeutische behandeling kan een aparte afspraak gemaakt worden.
Voor informatie over de eerstvolgende preventieve voorlichtingsbijeenkomst kun je contact met mij opnemen of op de agenda kijken.


0655 988 689
Lindenlaan 75, 1185 LC Amstelveen - Noord-Holland, Nederland
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van Allebedrijvenin.nl
sc