True Insight
Systemisch werk / Opstellingen

De oorsprong van het Systemisch werken (famillieopstellingen en organisatieopstellingen) ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen in het individu en binnen groepen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in een systeem, of het nu een familie systeem is of een organisatie systeem of je innerlijke, persoonlijke systeem: er is sprake van een ordening.

Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft inzicht en wordt door de manier van werken van Marion Gulpers direct fysiek ervaren. Dit schept ruimte voor verandering, acceptatie en zingeving. De cirkel kan worden rond gemaakt, de verbinding tot stand gebracht. Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de begeleider al heeft.

Marion Gulpers is instaat verschillende methodieken te verbinden met Systemisch werk:

- Geweldloze communicatie
- Energiewerk
- Journey methode
 

Waarachtige Communicatie Opstellingen

In dit werk zijn er verbindingen gemaakt tussen Geweldloze Communicatie oefeningen, Systemisch werk en nog andere methodieken. Op deze wijze wordt de communicatie stijl direct tastbaar en diep ervaren. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt naar fransformatie van binnen uit.

 


0655 988 689
Lindenlaan 75, 1185 LC Amstelveen - Noord-Holland, Nederland
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van Allebedrijvenin.nl
sc